Cymraeg

Diolch am ymweld â gwefan Prostate Cymru.

Mae elusen Prostate Cymru ar flaen y gad o ran iechyd y brostad yng Nghymru. Wedi’i sefydlu yn 2003, mae’r elusen wedi tyfu o nerth i nerth dros y ddegawd ddiwethaf.

Nid yw’r elusen yn cael nawdd ariannol cenedlaethol nac oddi wrth y llywodraeth , mae’n dibynnu ar garedigrwydd a haelioni ei chodwyr arian a’i gwirfoddolwyr i gwblhau ei phrif amcanion:

1 Codi ymwybyddiaeth am ganser y brostad a chyflyrau’r brostad, addysgu dynion Cymru am y clefydau a’u risg. Caiff canser y brostad effaith ar 1 ymhob 8 Cymro ac mae’r risg yn cynyddu i 1 ymhob 3 os oes hanes teuluol o’r cyflwr. Mae ein tîm codi ymwybyddiaeth yn darparu sesiynau gwybodaeth yn rhad ac am ddim yn y gweithle a chyflwyniadau i grwpiau eraill.

2 Cefnogi triniaethau a gwella offer i drin clefydau’r brostad. Eisoes rydym ni wedi cefnogi triniaeth Laser Golau Gwyrdd ar gyfer clefydau anfalaen (benign) y brostad ac wedi ariannu hyfforddiant ar gyfer llawfeddygon sy’n defnyddio robot Da Vinci – robot sy’n galluogi gadael clwyfau bychan iawn wedi llawdriniaeth canser y brostad.

3 Ariannu ymchwil ac arloesi ar draws Cymru er mwyn sicrhau bod dynion Cymru sy’n dioddef o glefydau’r brostad yn gallu cael gafael ar y triniaethau gorau posib oddi wrth y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru. Fe fydd grantiau’r cael eu rhoi gan ein pwyllgor o wrolegwyr blaenllaw Cymru.

Yn anffodus nid oes gennym wefan cwbl ddwyieithog ar hyn o bryd. Er hyn, os hoffech gael unrhyw wybodaeth yn y Gymraeg, neu os hoffech siarad â chynrychiolydd yr elusen yn Gymraeg, cysylltwch â’r swyddfa os gwelwch yn dda ar 02920 340029 neu drwy e-bost ar info@prostatecymru.com ac fe wnawn ni drefnu bod siaradwr Cymraeg yn cysylltu â chi.

Stay Connected...

Subscribe to our Newsletter
Prostate Cymru